Vì Sao tiền 2 usd đã được xuất ít

Posted on Updated on

Tờ 2 usd được lưu hành lần đầu tiên ở thời điểm cuối 1862, với tư cách là tiền giấy Hoa Kỳ, chủng loại đồng tiền lần thứ nhất của Hoa Kỳ do bộ tiền tệ xuất bản, chứng nhận giấy bạc, giấy bạc của bộ tiền tệ, và sau đó là tờ giấy bạc ngân hàng chính phủ Cục Dự trữ chính phủ. Sau đó, khi giấy bạc của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không còn được lưu hành, thì đồng tiền 2 usd đã được sản xuất kêu là tờ bạc của Cục dự trữ liên bang Mỹ.

2 usd

Tổng số lượng lưu hành mệnh giá 2 usd giảm ở thời điểm cuối năm 1950, tại vì khi tờ 2 usd chuyển sang lưu hành ở kích cỡ bé hơn, thì mệnh giá 2 usd chỉ còn được in với tư cách là United States Notes nữa mà thôi so với trước đây, 2 usd có đến 4 chức năng khác. tổng số 2 usd đã được in với tư cách United States Notes là $346,861,016, đa phần được sản xuất dưới dạng tờ 5 đô, chỉ một số lượng ít đã sản xuất được gọi tờ 2 usd. 2 usd đã được lưu hành rất hiếm và hiếm khi được sản xuất lại theo sơ ri mới như các đồng tiền khác.

2 usd

Đồng tiền 2 usd được sản xuất theo yêu cầu. Mỗi khi hệ thống ngân hàng của Cục Dự trữ nhà nước cảm nhận lượng cung về tiền 2 usd không nhiều thì các ngân hàng sẽ đề xuất yêu cầu Chính Phủ in ấn thêm. Tuy vậy, nhu cầu tờ 2 usd thường ít đến nỗi nhiều năm người ta mới lưu hành một lần. Đến năm 1996, Số lượng tờ 2 usd trên mỗi seri đã lưu hành giảm đáng kể, và 2 usd được lưu hành tại một hệ thống độc nhất của Cục Dự trữ chính phủ. 2003, tiền 2 usd được in lần cuối cùng tính đến hiện nay với tổng số lượng hết sức hạn chế, và lại cũng được lưu hành tại một ngân hàng độc nhất mà thôi. Tuy vậy 2009, 2 usd được lưu hành tính đến hiện nay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s